Grafika po lewej stronie wyszukiwarki Grafika po prawej stronie wyszukiwarki

Sprawdź gdzie kupić

Biofilm bakteryjny

Biofilm bakteryjny

Na zębach, użytkowanych uzupełnieniach protetycznych oraz aparatach ortodontycznych, odkłada się chorobotwórczy biofilm bakteryjny.

Biofilm bakteryjny może powodować miejscowe stany zapalne, mające wpływ na rozwój chorób dziąseł i przyzębia, ale także i na zdrowie ogólne człowieka (np. miażdżyca, ostre incydenty wieńcowe, udar, cukrzyca, otyłość, zaburzenia erekcji, niska waga urodzeniowa dzieci, przedwczesny poród). Z biegiem czasu ulega on mineralizacji i powoduje odkładanie się kamienia na zębach, uzupełnieniach protetycznych lub aparatach ortodontycznych. Występująca w ślinie planktonowa forma biofilmu bakteryjnego, może odkładać się w odległych zdrowych okolicach jamy ustnej, np. na implantach.

Wpływ chorób dziąseł i przyzębia na narządy człowieka

Mózg

linia pozioma

Serce

linia pozioma

Płuca

linia pozioma

Wątroba

linia pozioma

Nerki

linia pozioma

Trzustka

linia pozioma

Płód
(niska waga
urodzeniowa
dzieci
i przedwczesne
porody)

linia pozioma


kółko
linia pozioma
kółko

Biofilm (płytka bakteryjna)

Biofilm (płytka bakteryjna)

linia pionowa


linia pionowa

Choroba
przyzębia

(dziąseł)

linia pozioma


strzałka w dół


krwinki
strzałka w prawo
strzałka w prawo


strzałka w dół


Tętnica i puls
duże kółko

kółko
linia pozioma
linia pozioma
linia pionowa
kółko

tętnica i naczynie krwionośne

linia pionowa

Bakterie

linia pozioma

Naczynie krwionośne

linia pionowa

Sztuczny
staw

linia pozioma

Wpływ chorób dziąseł i przyzębia na zdrowie ogólne człowieka

linia pionowa

Bakterie(Porphyromonas gingivalis)
wywołujące przewlekłe choroby
dziąseł,
 mogą wpływać na rozwój
choroby Alzheimera i raka trzustki

linia pozioma


linia pionowa

Bezzębność
w populacji osób starszych
skuktuje upośledzoną zdolnością
żucia i może prowadzić
do niedożywienia

linia pozioma


linia pionowa

Chore zęby i dziąsła mogą
stanowić źródła odogniskowych
infekcji zębopochodnych

linia pozioma


linia pionowa

Infekcje zębów
mogą wiązać
się z ryzykiem
zapalenia płuc

linia pozioma


linia pionowa

Bakterie jamy ustnej
powiązano z infekcyjnym
zapaleniem wsierdzia

(zapaleniem wewnętrznej
wyściółki serca)

linia pozioma


linia pionowa

Choroby dziąseł
zostały związane
z wyższym ryzykiem chorób
sercowo-naczyniowych

(np. miażdżyca,
ostre incydenty wieńcowe)

linia pozioma

Choroba dziąseł
może skutkować
powikłaniem
cukrzycy


linia pionowa

Zaburzenia
erekcji

linia pozioma


linia pionowa

Bakterie jamy ustnej
powiązano z rozwojem
infekcyjnego zapalenia
stawów

linia pozioma

Referencje

Strzałka w górę

Na podstawie:

Atassi F, Awartani F. J Contemp Dent Pract 2010;11(4):25–35.

Baricevic M et al. Int J Paediatr Dent 2011;21:96–102.

Bogatko M. Nowy gabinet stomatologiczny 2018;5(104):34–42.

Boguszewska-Gutenbaum H, Janicha J. Pediatria po dyplomie 2017:70–4.

Bruna E, Fabianelli A, red. wyd. pol. Bożyk A, Michalak M. Implantoprotetyka;
Edra Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2017.

Bruna E, Fabianelli A, red. wyd. pol. Dawyniak-Nowak M, Nowak M. Protezy stałe z bezstopniowym uszczelnieniem brzeżnym. Postępowanie kliniczne i laboratoryjne; Edra Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2018.

Czochrowska E, Górska R. Nowa Stomatologia 4/2012:174–9.

Dragan M. Nowa Stomatologia, 4/2005:228–30.

Spiechowicz E. Protetyka stomatologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. 4, Warszawa 2010.

https://ptsd.net.pl/wytyczne (10.2021).

Powrót do góry strony