Grafika po lewej stronie wyszukiwarki Grafika po prawej stronie wyszukiwarki

Sprawdź gdzie kupić

Jak rozpoznać ząbkowanie?

Terminy wyrzynania zdjęć

Czas pojawienia się pierwszego zęba w jamie ustnej jest ważnym wskaźnikiem rozwoju fizycznego dziecka.

Wyrzynanie się zębów mlecznych rozpoczyna się między 6. a 10. miesiącem życia dziecka. Najczęściej jako pierwsze wyrzynają się siekacze przyśrodkowe w żuchwie (jedynki dolne), później siekacze przyśrodkowe w szczęce (jedynki górne). Między 30. a 36. miesiącem życia dziecko będzie miało 20 zębów mlecznych.

Okres wyrzynania się zębów mlecznych

Okres wyrzynania się zębów mlecznych

Warto wiedzieć o tym, że…

Między 30. a 36. miesiącem życia dziecko będzie miało 20 zębów mlecznych.

Tab. Liczba zębów mlecznych
ZębyZ każdej
strony
W każdym
łuku zębowym
Razem
w szczęce
i żuchwie
siekacze248
kły124
trzonowce248
Razem51020

W ocenie przebiegu pierwszego ząbkowania szczególną uwagę zwraca się na terminy pojawiania się zębów w jamie ustnej, kolejność wyrzynania zębów, miejsce wyrzynania, stan dziąseł w okolicy wyrzynającego się zęba, stan błony śluzowej jamy ustnej, zwłaszcza warg i języka oraz stan ogólny dziecka w aspekcie objawów towarzyszących ząbkowaniu.

Warto wiedzieć o tym, że…

Ze względu na termin pojawienia się pierwszych zębów mlecznych, ząbkowanie możemy podzielić na:

  • przedwczesne (zęby wrodzone i noworodkowe),
  • wczesne (3.–4. miesiąc życia),
  • o czasie (5.–8. miesiąc życia),
  • opóźnione (9.–11. miesiąc życia),
  • późne (po 12. miesiącu życia).

Są dzieci, które zaczynają ząbkować wcześniej, mogą się urodzić z zębem lub ząbkują później. Wyrzynanie zęba zależy od wielu czynników. Uważa się, że geny są odpowiedzialne w ponad 70% za przebieg erupcji zębów. Różne zaburzenia ogólnoustrojowe, m.in. ze strony układu hormonalnego lub immunologiczne, niedożywienie, a nawet infekcje przebiegające z gorączką, mogą być przyczyną przyspieszonego, opóźnionego lub niekolejnego wyrzynania zębów, a także występowania nietypowych objawów ogólnych lub miejscowych. Istotne znaczenie ma zatem znajomość fizjologii wyrzynania się zębów w celu różnicowania objawów towarzyszących ząbkowaniu u ogólnie zdrowego dziecka i patologicznych, wskazujących na istnienie ogólnego problemu zdrowotnego.

Jeżeli ząb nie wyrżnie się do 18. miesiąca życia, należy skonsultować się z lekarzem i poszukiwać ogólnoustrojowej przyczyny opóźnienia. Wśród wielu czynników opóźniających wyrzynanie się zębów mlecznych wymienia się niedobór witaminy D powodujący krzywicę, który u niemowląt i małych dzieci może także zaburzać rozwój zębów stałych oraz być przyczyną próchnicy zarówno w uzębieniu mlecznym, jak i stałym.

Kalendarz ząbkowania Twojego dziecka

Proces pierwszego ząbkowania jest uznanym miernikiem rozwoju fizycznego dziecka. Zaburzenia ząbkowania mogą być pierwszym uchwytnym klinicznie objawem patologii ogólnoustrojowej. Z tego względu istotna i konieczna jest obserwacja procesu ząbkowania u dziecka. Monitorowanie ząbkowania na załączonym formularzu może być pomocnym materiałem w procesie diagnostycznym i bezcenną pamiątką z tego ważnego okresu życia Twojego dziecka.

Kalendarz ząbkowania

Pobierzikonka pobierania pliku

Referencje

Strzałka w górę

Na podstawie:

Instrukcja użycia Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie (09.2016).

Olczak-Kowalczyk D, Sawiec P. Medycyna Praktyczna – Pediatria 4/2018:1–6.

http://www.aloclairplus.co.uk/file-manager/information-leaflets/ALOCLAIR-GEL-Milan-FINAL.pdf (10.2021); obserwacja dzieci od 2. m.ż. do 8. r.ż., u których stosowano żel.

https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/artykuly-przegladowe/190753,zabkowanie-fakty-i-mity (10.2021).

Boguszewska-Gutenbaum H, Janicha J. Pediatria po dyplomie 2017:70–4.

Turska-Szybka A. Świat Medycyny i Farmacji, 2016:11(186): 40-43.

Powrót do góry strony