Grafika po lewej stronie wyszukiwarki Grafika po prawej stronie wyszukiwarki

Sprawdź gdzie kupić

Zasady prywatności danych

Doceniając zainteresowanie klientów naszą spółką chcemy, aby czuli się bezpiecznie w kontekście ochrony ich danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny. W szczególności przestrzegamy wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) („RODO”), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. jest administratorem Pani/Pana („Użytkownik”, „Użytkownicy”) danych w odniesieniu do przetwarzania danych Użytkowników w witrynie www.berlin-chemie.pl i/lub innych naszych witrynach (dalej: „witryna”). Z administratorem można się skontaktować pod adresem ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa. Więcej informacji o administratorze danych znajduje się w zakładce kontakt. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem: A. Menarini Research & Business Service GmbH, Datenschutzbeauftragter, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin lub wysłać e-mail na adres: dpo.poland@berlin-chemie.com.

Do kwestii ochrony danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie. Dane osobowe to dane dotyczące identyfikowalnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail. Gdy Użytkownik odwiedza naszą witrynę, zbieramy dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Danych tych nie publikujemy, ani nie przekazujemy osobom trzecim bez stosownej podstawy prawnej.

Dane Użytkownika przechowujemy przez okres niezbędny do działania witryny i powiązanych z nią usług bądź przez okres, przez który zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani je przechowywać.

W niniejszych zasadach prywatności danych chcemy poinformować Użytkowników o danych zbieranych podczas odwiedzania witryny i sposobach ich wykorzystania.

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób małoletnich poniżej 16. roku życia.

Dane przetwarzane podczas odwiedzania witryny

Gdy witryna jest wykorzystywana tylko do celów informacyjnych, tzn. gdy Użytkownik nie rejestruje się ani nie przekazuje w inny sposób swoich danych, przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które do serwera przesyła przeglądarka Użytkownika. Gdy użytkownik chce wyświetlić naszą witrynę, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia witryny oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i stabilności (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

 • Adres IP
 • Data i godzina odwiedzin
 • Różnica między strefą czasową komputera a GMT
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Kod statusu dostępu/statusu HTTP
 • Ilość przesłanych w każdym żądaniu danych
 • Witryna, z której wysłano żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja przeglądarki

Dane przechowywane są przez okres siedmiu dni, a następnie automatycznie usuwane.

Wykorzystanie plików cookies

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO korzystamy z plików cookie w celu optymalizacji naszej witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane w urządzeniu klienta (laptopie, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzin w witrynie. W pliku cookie przechowywane są informacje uzyskane w związku z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy w stanie bezpośrednio zidentyfikować Użytkownika. Użycie plików cookie ma zwiększyć wygodę korzystania z naszych usług. Na przykład pliki cookie sesji wykorzystujemy do rozpoznania, że Użytkownik (osoba korzystająca z tego samego urządzenia) odwiedzał już konkretne strony witryny. Pliki te są usuwane automatycznie po zakończeniu przeglądania witryny.

Dla wygody Użytkowników stosujemy również tymczasowe pliki cookie zapisywane w ich urządzeniach przez konkretnie wskazany okres. Jeśli Użytkownik ponownie odwiedza naszą witrynę, aby korzystać z jej usług, możemy natychmiast rozpoznać, że odwiedzał ją już wcześniej, jakie dane wprowadził oraz jakie ustawienia wybrał tak, aby nie trzeba było ich wprowadzać ponownie.

Pliki cookie wykorzystujemy ponadto do rejestrowania i analizowania statystyk dotyczących korzystania z naszej witryny w celu optymalizacji usług dla klienta i wyświetlania informacji specjalnie do niego dopasowanych. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Użytkowników ponownie odwiedzających witrynę. Pliki te są automatycznie usuwane po wskazanym okresie.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby nie przechowywać żadnych plików cookie w urządzeniu bądź wyświetlać informację przed zapisaniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożność korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji witryny.

Przetwarzanie danych podczas kontaktu

Użytkownicy mogą zadawać pytania dotyczące naszych produktów i usług, korzystając z formularza kontaktowego i podając następujące dane: imię, nazwisko i adres e-mail. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne.

Gdy Użytkownik kontaktuje się z nami poprzez e-mail, zachowujemy przekazane przez niego dane (np. adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu), aby udzielić odpowiedzi na jego pytania.

Dane przekazane przez Użytkownika zachowujemy w celu nawiązania z nim kontaktu i wysyłania mu korespondencji (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli Użytkownik przekazuje nam informacje dotyczące potencjalnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem naszych produktów, przepisy prawa zobowiązują nas do przetwarzania i zachowania tych informacji (podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO).

Dane uzyskane w powyższym kontekście usuwamy, gdy nie są już potrzebne, bądź ograniczamy ich przetwarzanie zgodnie z ustawowymi obowiązkami w tym zakresie.

Google (Universal) Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez firmę Google Inc. z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługę Google (Universal) Analytics wykorzystujemy, aby móc analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej witryny. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszać nasze usługi i zwiększać ich atrakcyjność dla Użytkowników. Podstawą prawną korzystania z usługi Google (Universal) Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Usługa Google (Universal) Analytics wykorzystuje rozmaite metody, takie jak pliki cookie (pliki tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika), które umożliwiają analizowanie korzystania z witryny przez odwiedzających. Informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z witryny będą zwykle przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jednak gdy adres IP Użytkownika jest poddawany anonimizacji w witrynie, przed jego przesłaniem z jednego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej do drugiego lub innych państw-sygnatariuszy Konwencji o Europejskim Obszarze Gospodarczym ulega on skróceniu. Cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google znajdujący się w USA, a następnie poddany tam skróceniu, tylko w wyjątkowych przypadkach. Zanonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Użytkownik może również zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez plik cookie (w tym jego adresu IP), ich przesyłaniu do i przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Menedżer tagów Google

W tej witrynie używany jest menedżer tagów Google. Menedżer tagów Google to rozwiązanie Google Inc. dla firm przeznaczone do zarządzania tagami witryn za pośrednictwem interfejsu. Menedżer tagów Google nie korzysta z plików cookie oraz nie gromadzi danych osobowych, ale umożliwia inicjowanie innych tagów, które z kolei mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dokonano dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie, pozostaje to w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych przez Menedżer tagów Google.

Mapy Google

W tej witrynie korzystamy z usług oferowanych przez Mapy Google. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie i zapewniać wygodny dostęp do ich funkcji. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Aby móc korzystać z funkcji Mapy Google, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Podczas Państwa odwiedzin w tej witrynie firma Google otrzymuje informacje o wywołaniu jej podstron. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani do konta użytkownika Google, czy też nie dysponują Państwo takim kontem. W przypadku logowania za pośrednictwem Google dane zostaną bezpośrednio połączone z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, aby dane były powiązane z Państwa profilem Google, należy się wylogować przed naciśnięciem przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania witryny na podstawie zapotrzebowania. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu takiego profilu Użytkownika; aby skorzystać z tego prawa, należy skierować swój sprzeciw bezpośrednio do Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu danych gromadzonych i przetwarzanych przez Google można znaleźć w Zasadach zachowania poufności informacji dostawcy usług. W tym dokumencie znajdą Państwo również dodatkowe informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz dostęp do ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Odbiorcy danych osobowych i przekazywanie danych do krajów trzecich

Zdarzenia niepożądane

Jeśli dowiemy się o potencjalnych przypadkach zdarzeń niepożądanych wywoływanych przez jeden z naszych produktów, jesteśmy prawnie zobowiązani do udokumentowania i udostępnienia odnośnych danych, w tym danych osobowych, organom na całym świecie oraz, jeśli jest to niezbędne dla dodatkowej oceny, skontaktowania się ze zgłaszającymi zdarzenie.

Egzekwowanie uprawnień

Aby egzekwować nasze uprawnienia bądź chronić uprawnienia własne lub osób trzecich, przekazujemy dane posiadaczom tych uprawnień, konsultantom i organom.

Zewnętrzni usługodawcy przetwarzający dane

Przy świadczeniu usług Użytkownikowi korzystamy z usługodawców zewnętrznych. Usługodawcy ci przetwarzają dane Użytkownika w naszym imieniu, zgodnie z naszymi poleceniami i pod naszym nadzorem, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszych zasadach prywatności. Usługodawcy mogą mieć również siedzibę poza EU (np. usługa „GSuite” świadczona przez Google Ireland). Podejmiemy wszystkie zasadne kroki, aby zapewnić, że dane przekazywane przez Użytkownika są odpowiednio chronione zgodnie z wymaganiami unijnych przepisów o ochronie danych. Jeśli dane Użytkownika przekazywane są do krajów poza EOG, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych poprzez odpowiednie gwarancje, np. tak zwane standardowe klauzule umowne ustalone przez Komisję Europejską: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Umożliwiają nam one przekazywanie danych osobowych za granicę w ramach naszej grupy spółek w zgodzie z przepisami ochrony danych osobowych Unii Europejskiej w tym RODO.

Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika w celach określonych powyżej wyłącznie ograniczonej liczbie pracowników Administratora oraz spółek powiązanych, którzy będą mieli potrzebę takiego dostępu. Ponadto, Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika w celach określonych powyżej organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów, które zostały opisane powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Z tej przyczyny Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkownika organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom), ubezpieczycielom lub podmiotom udzielającym świadczeń.

O ile jest to niezbędne dla celów, które zostały opisane powyżej, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione podmiotowi (podmiotom) powiązanym lub nie, w celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z odpowiednimi procedurami („Przetwarzający dane“). Przetwarzający dane mogą być uprawnieni do wykonywania procedur związanych z obsługą systemu informatycznego i innych działań. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez nie umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe Użytkownika oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy środki organizacyjne i techniczne chroniące dane osobowe Użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, zniszczeniem lub dostępem przez osoby nieupoważnione. Nasze środki ochrony są zgodne z obecnym stanem wiedzy.

Uprawnienia Użytkownika i dane do kontaktu

Uprawnienia ogólne

Użytkownik może zażądać informacji o przechowywanych danych go dotyczących i ma prawo otrzymania przekazanych przez siebie danych w zwyczajowo stosowanym formacie, czytelnym maszynowo. Dodatkowo w uzasadnionych wypadkach Użytkownik może również zażądać usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jego danych. Jeśli dane osobowe Użytkownika zostały przekazane do kraju poza UE, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony, Użytkownik ma prawo zażądać egzemplarza umowy lub innej gwarancji określającej odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Wycofanie zgody

Jeśli Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych w kontekście korzystania z naszej witryny i powiązanych z nią usług, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Dane kontaktowe

Aby wykonać powyższe uprawnienia, prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem podanym powyżej.

Dodatkowo użytkownik może również kontaktować się z organem ochrony danych właściwym w stosunku do nas, tj. Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Oprócz praw wymienionych powyżej, przysługują Użytkownikowi następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

 1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Dostęp do informacji oznacza między innymi uzyskanie informacji – o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Jednakże, prawo dostępu może zostać ograniczone z uwagi na uzasadniony interes osób trzecich. Administrator dostarczy Użytkownikowi na żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, które Użytkownika dotyczą. Za wszelkie kolejne kopie, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
 2. Prawo do sprostowania danych, które obejmuje również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania;
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli żądania usunięcia dotyczących danych osobowych Użytkownika, jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w sytuacjach określonych przez RODO w celach innych niż przechowywanie jedynie po uzyskaniu zgody;
 5. Prawo do przenoszenia danych: pod pewnymi warunkami Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe oraz przesłać te dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora;
 6. Prawo do sprzeciwu: w pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, a na Administratorze ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

Powyższe dotyczy w szczególności przetwarzania danych Użytkownika dla celów analizy i marketingu przez usługi Google (Universal) Analytics.

Na podstawie art. 13 RODO, niniejszym oświadczamy, co następuje:

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach: I. korzystania z witryny; II. korzystania z wtyczek wymienionych w niniejszej informacji; III. przekazywania informacji o działaniach niepożądanych produktów dystrybuowanych przez Administratora, oraz IV. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika w celach niezgodnych z celami opisanymi powyżej, o ile ich przetwarzanie nie będzie wymagane przez prawo lub o ile Administrator nie zostanie przez Użytkownika upoważniony do ich przetwarzania. Jak wspomniano w niniejszym dokumencie przetwarzanie danych Użytkownika będzie się odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 2. Przetwarzanie danych w powyżej określonych celach jest realizowane w uzasadnionym interesie Administratora, którym jest prowadzenie witryny umożliwiającej kontakt z klientami, w tym kontakt z pacjentami.
 3. W przypadku przekazywania danych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator zapewni wszelkie środki ich zabezpieczenia. W takiej sytuacji Administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników, o których mowa w art. 32 RODO, a także umożliwi uzyskanie kopii tych danych.
 4. Dane Użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak cele wymienione powyżej pozostaną aktualne. Administrator jest zobowiązany nie przetwarzać danych osobowych Użytkownika przez okres dłuższy, niż jest to wymagane tymi celami.
 5. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie będzie skutkowało jednak niemożnością korzystania z witryny internetowej opisanej w niniejszym dokumencie, z wymienionych w nim wtyczek i innych usług.

Polityka Prywatności Zdarzenia niepożądane

Klauzula Informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych w przypadku zgłaszania informacji o zdarzeniach niepożądanych dotyczących produktów dystrybuowanych przez Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „my”)

Wprowadzenie

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla wszystkich osób fizycznych kontaktujących się ze Spółką przez centralę telefoniczną Spółki pod numerem tel. 22 566 21 00 albo przekazujących swoje dane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej w celu zgłoszenia informacji o zdarzeniach niepożądanych dotyczących produktów dystrybuowanych przez Spółkę.

Dane do celów kontaktu

Administratorem Państwa danych jest Spółka oraz podmiot odpowiedzialny wskazany w ulotce informacyjnej dla pacjenta określonego produktu leczniczego lub w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego produktu lub informacji dostępnej za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem Spółki, kierując korespondencję na adres: Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o., ul. Zygmunta Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa.

Jakie dane przetwarzamy?

Państwa dane przetwarzane przez Spółkę obejmują „zwykłe” dane (np. imię, nazwisko, numer telefonu itp.) oraz Państwa dane należące do „szczególnych kategorii”, w szczególności informacje, które mogą ujawniać Państwa stan zdrowia. Są to wszelkie informacje ujawniane przez Państwa Spółce podczas rozmów telefonicznych lub w korespondencji.

W razie kontaktu telefonicznego z naszym telefonicznym centrum obsługi uprzedzamy, że możliwe jest automatyczne wykrycie Państwa numeru telefonu. Poza tym nagrania wiadomości pozostawionych przez Państwa w naszej poczcie głosowej mogą być przyporządkowane do Państwa numeru telefonu. Informujemy, że w razie przekazywania przez Państwa informacji osób trzecich, mają Państwo obowiązek wcześniejszego przedstawienia pełnej informacji o prywatności oraz – zgodnie z wymaganiami prawa – uzyskania wcześniejszej świadomej zgody takiej osoby trzeciej.

W jakich celach i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane?

Informujemy, że Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. Zarządzanie Państwa żądaniami, które mogą obejmować żądania o informacje medyczne, uwagi (w tym reklamacje) dotyczące jakości naszych produktów;
 2. Zarządzanie zawiadomieniami odnoszącymi się do zdarzeń niepożądanych (np. nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii);
  Podstawą przetwarzania w takich celach jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
 3. Realizacja wewnętrznej analizy w odniesieniu do efektywności naszych usług i jakości naszych produktów;
  Podstawą przetwarzania w takim celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Poza tym Państwa zwykłe dane i dane należące do szczególnych kategorii mogą być przetwarzane przez Spółkę do celów ustalania roszczeń/obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO). Wszystkie Państwa dane są przetwarzane ręcznie lub elektronicznie, na papierze lub przy pomocy urządzeń automatycznych, które są pod każdym względem odpowiednie, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Państwa danych.

Dane wymagane/opcjonalne

Państwa dane są wymagane w takim zakresie, w jakim potrzebujemy ich do zapewnienia realizacji opisanych powyżej celów – niepodanie takich danych podstawowych uniemożliwi Spółce realizację tych celów lub przetworzenie Państwa żądania. Niepodanie danych opcjonalnych nie będzie mieć żadnego wpływu na realizację ww. celów/przetworzenie żądania.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane?

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. c) RODO Spółka minimalizuje użycie danych osobowych umożliwiających identyfikację, tj. przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszym dokumencie. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji faktycznych celów, w których zostały zebrane, a w każdym razie kryterium ustalenia okresu zatrzymywania danych opiera się na zgodności z terminami określonymi przez obowiązujące prawo, jak również zasadami minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania i racjonalnego zarządzania archiwami.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo i jakość Państwa danych osobowych?

Spółka zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych i stosowania środków bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne w celu zapobiegania utracie danych, nieupoważnionemu lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub wykorzystaniu Państwa danych, w szczególności wymaganych zgodnie z art. 25-32 RODO. Spółka stosuje różne rozwiązania technologiczne i procedury zapewniające bezpieczeństwo, których celem jest ochrona Państwa danych osobowych, np. Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach znajdujących się w miejscach z zastrzeżonym i chronionym dostępem.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych to pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi klienta (np. pracownicy telefonicznego centrum obsługi lub pracownicy odpowiedzialni za przetwarzanie zapytań medycznych, zapewnienie jakości, reklamacje, sprawozdania z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii), informatycy, menedżerowie produktów, jak również inni pracownicy, którzy muszą przetwarzać dane w ramach swoich obowiązków zawodowych.

Dane mogą być przekazywane również do państw poza UE („Państwa Trzecie”) – innym spółkom z Grupy Menarini w tych samych celach i/lub w celach administracyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) oraz pkt. 48 preambuły RODO.

Poza tym dane mogą być również udostępniane w Państwach Trzecich: (I) instytucjom, organom, podmiotom publicznym do ich celów instytucjonalnych; (II) specjalistom, niezależnym doradcom – działającym niezależnie lub w ramach spółek cywilnych – oraz innym osobom trzecim i dostawcom, którzy świadczą na rzecz Spółki usługi komercyjne, profesjonalne lub techniczne (np. dostawcom usług informatycznych i przetwarzania w chmurze), w tym zewnętrznym telefonicznym centrom obsługi do celów realizacji wskazanych powyżej celów; (III) osobom trzecim w razi fuzji, przejęć, nabycia spółki lub oddziału, audytów lub innych operacji nadzwyczajnych; (iv) organom nadzorczym spółek zgodnie z adresem Administratora, do celów realizacji ich własnych czynności nadzorczych i egzekwowania Kodeksu Postępowania Grupy Menarini. Tacy odbiorcy będą przetwarzać dane wymagane wyłącznie do celów ich obowiązków zawodowych i są zobowiązane do korzystania z danych wyłącznie we wskazanych powyżej celach, a także do przetwarzania ich zgodnie z prawem. Dane mogą być poza tym udostępniane odbiorcom określonym przez obowiązujące prawo. Z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej, dane nie są udostępniane osobom trzecim (osobom fizycznym ani prawnym), które nie świadczą na rzecz Administratora usług technicznych, profesjonalnych lub komercyjnych, ani nie będą rozpowszechniane. Odbiorcy przetwarzają dane – odpowiednio – jako administratorzy danych, podmioty przetwarzające lub osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w celach wskazanych powyżej i zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli chodzi o przekazywanie danych do Państw Trzecich (w tym państw, które mogą nie zapewniać prawa do „prywatności danych” z takim samym poziomem ochrony, jaki wynika z prawa unijnego), Administrator informuje, że dane będą przekazywane z zastosowaniem jednej z metod określonym przez RODO, w szczególności z użyciem aktualnych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Umożliwiają nam one przekazywanie danych osobowych za granicę w ramach naszej grupy spółek w zgodzie z przepisami ochrony danych Unii Europejskiej, w tym RODO.

Państwa prawa

Mogą Państwo w dowolnym momencie wykonać prawa przysługujące Państwu zgodnie z art. 15-22 RODO, w tym prawo do uzyskania informacji o tym czy przetwarzamy Państwa dane, weryfikacji ich treści, pochodzenia, dokładności, lokalizacji (w tym Państw Trzecich, w których mogą się znajdować), żądania udostępnienia kopii, żądania sprostowania i – zgodnie z obowiązującym prawem – ograniczenia przetwarzania danych, a także – zgodnie z obowiązującym prawem – uzyskania ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, poprzez przesłanie danego żądania w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany powyżej lub na adres e-mail dpo.poland@berlin-chemie.com.

Poza tym mogą Państwo przedstawić wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania Państwa danych, jeżeli uznali je Państwo za nieodpowiednie, na piśmie pocztą elektroniczną na adres: dpo.poland@berlin-chemie.com; mogą Państwo również złożyć skargę do właściwego organu ds. ochrony danych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Powrót do góry strony